Sari la conținut

Conditii de participare la concurs

Concurs “Castiga un weekend in Thassos pentru 2 Persoane”
desfasurat in perioada 01.08.2021- 31.08.2021

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Art. 1.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “Castiga un weekend in Thassos pentru 2 Persoane” este societatea MOARA DE CEREALE S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Strada Hagiului nr 18,  CUI 30405715 numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7889/2012.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii (“Regulamentul”).

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE CONCURSULUI

Campania “Castiga un weekend in Thassos pentru 2 Persoane” se desfasoara in perioada 01.08.2021- 31.08.2021, pe intreg teritoriul Romaniei, urmând a fi comunicata  pe canalele de social media, conform mecanismului Concursului si presupune respectarea urmatoarelor conditii:

1.      Comanda de pe unul din site-urile www.moaradecereale; www.bakersshop.ro sau www.masinadepaste.ro in valoare de minim 100 RON

2.      Completeaza formularul de inscriere in concurc cu datele de identificare: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, numar si data factura

3.     Share la postarea de comunicare a concursului

4.     Optional follow paginile de Instagram  https://www.instagram.com/bakersshop.ro si  https://www.instagram.com/masinadepaste

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice cumparator, persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie, care este de accord cu termenii si conditiile si prezentul regulament si  completeaza formularul de inregistrare. 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului si prin accesarea paginii curente.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe aceasta pagina. 

Art. 5. PREMII

Participantii pot castiga prin tragere la sorti un weekend in Thassos, Grecia,  pentru 2 persoane in perioada 10-12.09.2021,  ce consta in:

§  Cazare in camera dubla la Nina Studios din Thassos – Golden Beach, fara mic dejun.

 SERVICII NEINCLUSE

Transport, Asigurare medicala + storno.

Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este solicitata (se achita cash in euro de catre turisti).

Taxa test PCR-COVID 19.

Art. 6. TERMENI si CONDITII ACORDARE PREMIU

6.1 Premiile se vor acorda prin tragere la sorti in data de 01.09.2021. Castigatorul  va fi selectat prin extragere aleatorie.

6.2 Castigatorul (Nume, Prenume cu care s-a inscris in campanie) va fi anuntat public pe paginile oficiale de facebook  Baker’s shop, Masina de Paste si Moara de Cereale.

Detaliile premiului (rezervarea, adresa locatiei etc. ) vor fi acordate castigatorilor dupa validarea premiilor.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte servicii si nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

Art. 7. Conditii de validare

Ulterior desemnării castigatorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul va contacta castigatorul premiului campaniei prin modalitatile disponibile: telefon si/sau e-mail, conform datelor furnizate de catre participanti cu ocazia inscrierii in campanie.

Castigatorul va fi validat daca participantul selectat indeplineste cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

Pentru acordarea Premiului, dupa validare, organizatorul va contacta castigatorul. pentru a primi premiul si informatiile suplimentare cu privire la Premiu, 

In cazul in care castigatorul selectat nu poate fi contactat in termen de 48 de ore, organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua o selectie suplimentara prin tragere la sorti.

Art. 8. Conditii de invalidare

Castigul va fi invalidat in cazul in care participantul desemnat castigator pentru oricare din premiile puse in joc incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament precum si in cazul in care s-a abonat folosind informatii false ori vadit eronate.

Art. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 11. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

• imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului castigat ori de a il folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus.

• adresele de email care nu sunt corecte sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false si care nu indeplinesc conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament;

Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul GDPR, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. 

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, MOARA DE CEREALE  SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor GDPR.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

Pentru toti participantii: numele si prenumele din actul de identitate, domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail.

Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Hello Holidays SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 Art. 13. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane, competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (info@moaradecereale.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 Art. 15. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. 

ORGANIZATOR,

MOARA DE CEREALE  S.R.L.


Independently verified
487 reviews